Pərvin Şükürzadənin bloqu
Pərvin Şükürzadənin bloqu

Şotlandlar öz Tanrılarını "cins"iz qoydular

Xristianlığın böhranı və Latviyalı arxiyepiskopun iftirasından sonra növbə deyəsən çatıb şotlandlara. Amma bu dəfə əslində şotland başbilənləri özləridə bilmədən İslama yaxınlaşıblar.
Belə ki, Şotlandiyanın Böyük Yepiskop Kilsəsinin son qərarına əsasən Tanrı indən belə kişi cismində qəbul edilməyəcək. Yanı, indiyə kimi bütün şotland xristian ainlərində Tanrıya kişi qismində müraciət olunurdusa, indi onun cinsi qeyd edilməyəcək. Ümumiyyətlə Tanrının bütün insani xüsusiyyətlərə ləğv edilir. Yeni qərarı artıq Baş Sinod və digər yepiskoplarda dəstəkləyiblər.
Scotch
Ənənəvi xristianlıqda inqilab sayılacaq bu hərəkətə artıq bir çox xristian ölkələrindən həmlələr gəlməkdədi. Əsas dəlilləridə odur ki, bəs xristianlığın təməli — ata (Tanrı), oğul (Məsih) və müqəddəs ruh üçlüyü necə olacaq?
Belə çıxır ki, şotlandlar yeni din ixtira ediblər?! =)
Onuda qeyd edim ki, İslam yarandığı gündən Tanrını, Allahı insan sifətləri ilə müqayisə etməyi yasaqlayır. Müqəddəs Quranın 112-ci surəsi — İxlas buyurur:
1. (Ya Peyğəmbər! Allahın zatı və sifətləri haqqında səndən soruşan müşriklərə) de: “(Mənim Rəbbim olan) O Allah birdir (heç bir şəriki yoxdur);
2. Allah (heç kəsə, heç nəyə) möhtac deyildir! (Hamı Ona möhtacdır; O, əzəlidir, əbədidir!);
3. O, nə doğmuş, nə də doğulmuşdur! (Allah Özünə heç bir övlad götürməmişdir!);
4. Onun heç bir tayı-bərabəri (bənzəri) də yoxdur!”.
Z.Bünyadov-V.Məmmədəliyev (quran.az)
Bu yerdə şotland yepiskoplarını yalnız alqışlamaq qalır. Gecdə olsa, deyəsən doğru yoldadılar. 😉
Allah köməyimiz olsun!
Mövzuya dair forumda müzakirələr ↓
Şotlandlar öz Tanrılarını «cins»iz qoydular

Latviyalı keşişin yeni "günah" ixtirası!

Xristianlığın böhranda olduğu heç kimə sir deyil. Bu yaxınlarda bütün Latviyanın arxiyepiskopu bunu təstiqləyib, özündən yeni günah ixtira etdi.
Arxiyepiskopun icadına görə indən belə seçkilərdə iştirak etməmək günahdır. =)
Delfi informasiya saytının verdiyi xəbərə görə Latviya və Litvanın böyük arxiyepiskopu Rigi Zbignev Stankevic öz çıxışlarının  birində qeyd edib ki, Latviya xalqı və bütün xristianlar (insanlar) ölkənin həyatında aktiv rol oynamalıdırlar, məhz onların fəallığı seçkilərin nəticəsini təsir edir. Deməli seçkilərdə iştirak etməmək, vətənə qarşı biganəlik, bu isə özü-özlüyündə ağır günahdır.
Arxiyepiskop
Bir sözlə hörmətli arxiyepiskopun fətvasına görə indən belə insanlıq seçkilərdə iştirak etməsə, günah işlədir. Əhsən.
PS. Deyirəm bizdədə seçkilər yaxınlaşır. Yagin hörmətli şeyxdəndə bir fətva gələcək.
Mövzuya dair forumda müzakirələr ↓
Latviyalı keşişin yeni günah ixtirası!

Mövzular

Resenziyalarım

Siyasi mülahizələrim

Gündəm

Səyahət qeydlərim

Olaylar

Marketing, PR

Sorğular

Elm

Rubrika: Düşmənlər

Rubrika: Sözsüz

Rubrika: Tarixi sual

Telekanalizasiya

İnternet

Azərbaycan İnterneti

Testlərim

Texnoloji aləm

Mobil dünya

Avto-dünya

Təqvim üzrə keçid

Bloq üzrə axtarış

Layihələr

STUDIO.AZ

EURONET

FOX.AZ

Islamic Network

İzləmə sistemləri

RSS və ya Atom